Realizace interaktivního patra IQLANDIA Liberec

Pro daný prostor a pro přesně dané exponáty byly vytvořeny panely, které jednak rozdělily celou plochu, ale zároveň na ně byla vytvořena grafika tak, aby vždy tématicky doplňovala daný exponát. Jak se to povedlo zjistíte zde.